Psykosehvisking er en oppmerksom menneskemøtemåte som karakteriseres av åpen dialog og respekt for annerledeshet i øyeblikket. Formålet er ikke å slå tilbake psykotiske symptomer, men å fremme relasjonell trygghet mellom den som erfarer psykosen og menneskene rundt.


PSYKOSEHVISKING har nå fått egen nettside:

https://psykosehvisking.no

Mikrofonen i øredobben

I undervisningsfilmen Mikrofonen i øredobben, basert på min eksamensoppgave fra videreutdanningen i dialogiske praksiser ved NTNU, skildres et møte mellom en pasient i psykose og en fagperson som behersker psykosehviskingskunsten.

Les mer om filmen på den nye nettsiden:

https://psykosehvisking.no/filmen-mikrofonen-i-oredobben/

Fra filminnspillingen av Mikrofonen i øredobben på Gaustad sommeren 2019. I midten ser vi hovedrolleinnehaver Mette Scarth Tønseth, flankert av lyd- og lystekniker Andreas Sætre og filmfotograf Ludvig Juvodden.