Meretes Metode som begrep og nettsted kom i stand våren 2011 da jeg med hjelp av Øyvind Hammer stablet et friskere og raskere meg på beina etter å ha vært i elendig fysisk og psykisk forfatning i mange år. Jeg valgte å dele mine opp- og nedturer på facebook, i min egen blogg og gjennom en fast spalte i en lokalavis.

Mitt personlige rehabiliteringsprosjekt ble kronet med deltakelse i Grenserittet i august 2011. Bloggen og facebooksiden er nå lukket.

 

Jeg har valgt å beholde Meretes Metode som samlebegrep på virksomheten jeg i dag driver. Jeg tilbyr:

Foredrag/undervisning
Samtaler
Nettverksmøter

Fotokurs

 

(Mer info kommer)