Merete Nesset på forsiden av Magasinet, 18. mars 2000

 

Klikk her for å lese artikkelen

Bakgrunnen for at jeg var en av de som ble intervjuet i Magasinet,
var all oppmerksomheten rundt lanseringen av Motvektboka FETT NOK!